Product search:
High purity Reagent/Conventional High purity Reagent
High purity Reagent/Electronic grade, MOS Reagent
High purity Reagent/photoresist
High purity Reagent/liquid crystal
Chromatograph Reagent/HPLC Solvent
Chromatograph Reagent/GC Reference
Standard

Chromatograph Reagent/Ion chromatography Reference standard
Chromatograph Reagent/GC Stationary phase
Chromatograph Reagent/GC packing material
Chromatograph Reagent/TLC Reagent
Reference Standard Reagent/Conventional Reference Standard Reagent
Reference Standard Reagent/Organic Analysis Reference Standard
Polarography Reagent
Environmental Analysis Reagent
Indicator, Developer, Dye
Biochemical reagent
Standard solution/standard solution for
light oil analysis

Standard solution/standard solution for titration
Standard solution/standard solution for
impuritys analysis

Standard solution/Standard solution for atomic
absorption spectroscopy

Standard solution/Mixed standard solution for
atomic absorption spectroscopy

Standard solution/Standard solution for Water
Analysis

Standard solution/pH buffer
Standard solution/Stock solution (dry powder)
Standard solution/Test kit for boiler water
analysis

Ultra High purity reagent
Educational reagent
karl fischer reagent
conventionnal reagent
Rare earth and rare metal
Resin
Catalyst
Bulk reagent/Conventional Reagent
Bulk reagent/dye
Bulk reagent/Reference standard reagent
 
 
Tianjin
Beijing
Shanghai
Guangzhou
Harbin
Changchun
Shenyang
Hohehot
Xian
Jinan
Zhengzhou
Hefei
Fuzhou
Taibei
Kunming
Guiyang
Chengdu
Chongqing
Lhasa
Xining
Yinchuan
Nanning
Nanjing
Changsha
Wuhan
Xining
Shijiazhuang
Lanzhou
Nanchang
Urumchi
Haikou
H.K.
 
Copyright(C)2007, Tianjin Guangfu Fine Chemical Research Institute All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet GoldTrust
Ͼ